Byter du din print on demand-leverantör? Kontakta oss här

Vår ambition är att göra branchen för tryckprodukter mer hållbar

Gelato är ett teknikföretag som med ständiga förbättringar arbetar för att göra tryckning mer hållbart. Företag i alla storlekar - kreatörer, entreprenörer och företag - använder Gelato för att växa samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.

sustainability

Hos Gelato är hållbarhet själva kärnan i allt vi gör. Sälj globalt, producera lokalt.

Gelato driver världens största nätverk av lokala produktionsnav för e-handlare. Producera det du behöver, där och när du behöver det. Snabbare, smartare och grönare. Genom att utnyttja kraften i partnerskap och teknik, producerar Gelato dina varor nära slutdestinationen. Detta minskar dramatiskt avfall, utsläpp, leveranstider och kostnader, samtidigt som du eliminerar behovet av att hantera lager eller frakt. Bättre för människor – och planeten.

Vårt robusta nätverk av produktionspartners drivs av mjukvara som säkerställer konsekvent produktkvalitet över hela världen. Dina produkter tillverkas och skickas där dina kunder finns, vilket förkortar leveranstiderna och gör ditt företag mer pålitligt. Eftersom dina produkter tillverkas lokalt och på begäran minskar avfall, transportavstånd och koldioxidutsläpp.

När du expanderar din e-handelsbutik hjälper du också lokala produktionspartner att skala upp sin verksamhet. Gör det möjligt för lokalsamhällen att producera det de lokala samhällena konsumerar.

Vi använder ansvarsfulla och hållbara produkter

Alla våra produkter är tillverkade av material från ansvarsfulla och hållbara källor.

Produktsäkerhet

Alla produkter tillverkas i enlighet med internationella och nationella produktsäkerhetsbestämmelser.

Material från ansvarsfulla källor

Vi strävar alltid efter att använda material från ansvarsfulla källor. Våra tryckta pappersprodukter och canvas är gjorda av papper och trä från hållbart förvaltade skogar, med ett hållbart skogsbrukssystem på plats.

Hållbar kvalitet

Vi arbetar med leverantörer som erbjuder produkter av hög kvalitet. Vi hoppas att produkterna kommer att uppskattas och användas om och om igen under en lång tidsperiod.

sustainable products

Mapiful minskar koldioxidutsläppen med 67 %

Det svenska posterföretaget Mapiful brukade trycka alla sina produkter i Göteborg, för att sedan packa och skicka dem till kunder över hela världen. Nu tillverkar de sina affischer i 24 länder över hela världen och levererar till kunder i 72 länder med Gelato.

”Det är verkligen fantastiskt att se att vi kan minska koldioxidutsläppen med 67% på varje beställning genom att gå från centraliserad till lokal produktion med Gelato. Nu kan vi nå fler globala kunder än någonsin tidigare, på ett snabbare, smartare och grönare sätt. ” Edvin Brobeck, grundare och VD för Mapiful.

Läs mer om Mapifuls miljöpåverkan här

video preview

67%

Den potentiella minskningen av koldioxidutsläpp per beställning när den trycks lokalt med Gelato.

85%

Procent av beställningar som tillverkas i samma land som de levereras.

3445 km

Det genomsnittliga fraktavståndet som sparas in per beställning, när du väljer print on demand med Gelato.

sustainability

En hållbar värdekedja

Genom att trycka lokalt med Gelato stöder du lokala samfund. Vi arbetar kontinuerligt för att göra vår värdekedja ännu mer hållbar genom att ställa höga krav, följa upp och utveckla våra leverantörer.

✔ Höga hållbarhetskrav för leverantörer.
✔ Alla tryckpartners har undertecknat Gelatos uppförandekod för leverantörer.
✔ En rigid och effektiv efterlevnadsprocess för att minimera risker i leveranskedjan.
✔ Leverantörer kan bli föremål för inspektioner på plats.

Teknik och innovation

Vår avancerade molnbaserade tryckteknik ger tillgång till de senaste och mest effektiva tryckteknikerna.

Partnerskap och samarbeten

Vi samarbetar med partners, leverantörer och icke-statliga organisationer för att göra tryckning mera hållbart.

Agera ansvarsfullt

Som kund hos Gelato kan du vara säker på att Gelato lockar kunder och partners genom att vara transparent, ansvarstagande och ha den högsta nivån av datasäkerhet och integritet.

Datasäkerhet och integritet

Vi strävar efter den högsta nivån av datasäkerhet och efterlevnad av bestämmelserna om skydd av personuppgifter

Transparens och etik

Policyer och riktlinjer finns för att säkerställa etiska affärsmetoder, relationer och transparens.

Gelato deltar i FN:s Global Compact

Gelato deltar i FN:s Global Compact sedan januari 2020. Vi är till fullo engagerade i att vidta åtgärder för att stödja FN:s mål, de globala målen för hållbar utveckling och att anpassa våra verksamhet och våra strategier till FN:s Globala Compacts tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

un-global

Gelato stöder de globala målen för hållbar utveckling

Vi stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Vi har valt tre övergripande fokusområden för hållbarhet och definierat materiella aspekter som vi anser är viktigast för våra intressenter och har störst påverkan, både på vår planet och för våra kunder.

Dessa fokusområden är att minska miljöpåverkan, upprätthålla en hållbar värdekedja och agera med ansvar. Vårt kunderbjudande och åtgärder inom dessa områden stöder följande SDG:er:

sustainable development goals
decent work
industry
reduced inequality
responsible consumption
climate action
life on land
peace
partnership
Simon Smogur ESP Colour gelatoconnect user
NewsJun 3 2024
ESP Colour partners with Gelato to implement GelatoConnect across all modules
Responding to negative reviews
BlogJun 12 2024
How to respond to negative reviews: 11 best practices
map of our life married couple ecommerce entrepreneurs
Customer StoryMay 16 2024
Map of Our Life: Ditching the 9-to-5 and Building a Business with your Partner